Odluka o kontrolnom servisu dizel agregata u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Branko Simonović 2.Srđan Karanović 3.Dragana Stefanović 4.Dragana Popović 5.Sandra Martinović 6.Sara Panić 7.Sandra Gvozdenović 8.Igor Zlatar 9.Željko Đukanović 10.Milovan Mosur – donosi Odluku da se uradi kontrolni servis dizel agregata u garaži po ceni od 500 dinara. – Datum:  27. april 2018.

Odluka o kupovini nedostajuće PP opreme u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Sandra Gvozdenović 2.Nikola Bubalo 3.Dragana Popović 4.Sara Panić 5.Branko Simonović 6.Sandra Martinović 7.Dragana Stefanović 8.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se kupi nedostajuća PP oprema u garaži po ukupnoj ceni od 14671 dinara. – Datum:  15. mart 2018.

Odluka o postavljanju LED rasvete u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Dragana Stefanović 2.Sandra Gvozdenović 3.Branko Simonović 4.Igor Zlatar 5.Milovan Mosur 6.Nikola Bubalo 7.Željko Đukanović (naknadno glasao) 8.Sandra Martinović (naknadno glasala)  – donosi Odluku da se plati postavljanje novog LED osvetljenja u garaži u 12 mesečnih rata po 94 evra. – Datum:  6.mart 2018.

Odluka o postavljanju novih otirača za noge

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Branko Simonović 2.Igor Zlatar 3.Sandra Gvozdenović 4.Dragana Stefanović 5.Milovan Mosur 6.Nikola Bubalo  – donosi Odluku da se plati postavljanje novih otirača za noge na oba ulaza u zgradu po ukupnoj ceni od 37238 dinara. – Datum:  6. mart 2018.

Odluka o postavljanju rampe na PP putu

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Sandra Gvozdenović 2.Željko Đukanović 3.Dragana Popović 4.Dragana Stefanović 5.Srđan Karanović 6.Igor Zlatar 7.Nikola Bubalo 8.Sanda Martinović 9.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati postavljanje rampe na PP putu po ceni od 10675 dinara i da se plati 1340 dinara za postavljanje gumenog stuba između rampi na ulazu u garažu. – Datum:  12. februar 2018.

Odluka o kupovini nedostajućih PP creva

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Branko Simonović 2.Dragana Stefanović 3.Igor Zlatar 4.Dragana Popović 5.Željko Đukanović 6.Sanda Martinović 7.Nikola Bubalo 8.Srđan Karanović 9.Sandra Gvozdenović 10.Milovan Mosur – donosi Odluku da se kupi 8 PP creva sa spojnicama po ukupnoj ceni od 19320 dinara. – Datum:  12. januar 2018.

Odluka o plaćanju faktura ka Flux Technology

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Dragana Popović 2.Dragana Stefanović 3.Sanda Martinović 4.Sandra Gvozdenović 5.Igor Zlatar 6.Milovan Mosur – donosi Odluku da se plate fakture Flux Technology za izvršene popravke u ulazu, garaži i na otvorenom parkingu u ukupnom iznosu od 14022 dinara. – Datum:  29. decembar 2017.

Odluka o plaćanju duga Zeromax-u

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – Dragana Popović Sandra Gvozdenović Srđan Karanović Igor Zlatar Sara Panić Sanda Martinović Nikola Bubalo Željko Đukanović Dragana Stefanović Milovan Mosur –  donosi Odluku da se plati Zeromaxu zaostali dug zgrade Neven B u iznosu od 11 118 dinara. – Datum:  27. decembar 2017.

Odluka o plaćanju hostinga website-a

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: –  1.Branko Simonović 2.Sandra Gvozdenović 3.Igor Zlatar 4.Nikola Bubalo 5.Dragana Popović 6.Željko Đukanović 7.Srđan Karanović 8.Sara Panić 9.Sanda Martinović 10.Dragana Stefanović 11.Milovan Mosur – donosi Odluku da se plati 5139 dinara za godišnji hosting website-a zgrade. – Datum:  18. decembar 2017.

Odluka o kupovini nosača za bicikle

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Branko Simonović 2.Dragana Popović 3.Srđan Karanović 4.Nikola Bubalo 5.Sanda Martinović 6.Sandra Gvozdenović 7.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati 40 000 dinara za kupovinu i montažu 20 nosača za bicikle. – Datum:  24. novembar 2017.