Odluka o potpisivanju ugovora sa Leka Lift doo

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: 1. Branko Simonović 2. Milovan Mosur 3. Dragana Popović 4. Nikola Bubalo 5. Dragana Stefanović  6. Sandra Gvozdenović  7. Srđan Karanović 8. Sara Panić 9. Sanda Martinović  10. Igor Zlatar donosi Odluku da se potpiše ugovor o održavanju liftova s firmom Leka Lift doo. Datum:  1. jul 2019.

Odluka o kontrolnom servisu dizel agregata u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Branko Simonović 2.Srđan Karanović 3.Dragana Stefanović 4.Dragana Popović 5.Sandra Martinović 6.Sara Panić 7.Sandra Gvozdenović 8.Igor Zlatar 9.Željko Đukanović 10.Milovan Mosur – donosi Odluku da se uradi kontrolni servis dizel agregata u garaži po ceni od 500 dinara. – Datum:  27. april 2018.

Odluka o kupovini nedostajuće PP opreme u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Sandra Gvozdenović 2.Nikola Bubalo 3.Dragana Popović 4.Sara Panić 5.Branko Simonović 6.Sandra Martinović 7.Dragana Stefanović 8.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se kupi nedostajuća PP oprema u garaži po ukupnoj ceni od 14671 dinara. – Datum:  15. mart 2018.

Odluka o postavljanju LED rasvete u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Dragana Stefanović 2.Sandra Gvozdenović 3.Branko Simonović 4.Igor Zlatar 5.Milovan Mosur 6.Nikola Bubalo 7.Željko Đukanović (naknadno glasao) 8.Sandra Martinović (naknadno glasala)  – donosi Odluku da se plati postavljanje novog LED osvetljenja u garaži u 12 mesečnih rata po 94 evra. – Datum:  6.mart 2018.

Odluka o postavljanju novih otirača za noge

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Branko Simonović 2.Igor Zlatar 3.Sandra Gvozdenović 4.Dragana Stefanović 5.Milovan Mosur 6.Nikola Bubalo  – donosi Odluku da se plati postavljanje novih otirača za noge na oba ulaza u zgradu po ukupnoj ceni od 37238 dinara. – Datum:  6. mart 2018.

Odluka o postavljanju rampe na PP putu

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Sandra Gvozdenović 2.Željko Đukanović 3.Dragana Popović 4.Dragana Stefanović 5.Srđan Karanović 6.Igor Zlatar 7.Nikola Bubalo 8.Sanda Martinović 9.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati postavljanje rampe na PP putu po ceni od 10675 dinara i da se plati 1340 dinara za postavljanje gumenog stuba između rampi na ulazu u garažu. – Datum:  12. februar 2018.

Odluka o kupovini nedostajućih PP creva

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Branko Simonović 2.Dragana Stefanović 3.Igor Zlatar 4.Dragana Popović 5.Željko Đukanović 6.Sanda Martinović 7.Nikola Bubalo 8.Srđan Karanović 9.Sandra Gvozdenović 10.Milovan Mosur – donosi Odluku da se kupi 8 PP creva sa spojnicama po ukupnoj ceni od 19320 dinara. – Datum:  12. januar 2018.

Odluka o plaćanju faktura ka Flux Technology

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Dragana Popović 2.Dragana Stefanović 3.Sanda Martinović 4.Sandra Gvozdenović 5.Igor Zlatar 6.Milovan Mosur – donosi Odluku da se plate fakture Flux Technology za izvršene popravke u ulazu, garaži i na otvorenom parkingu u ukupnom iznosu od 14022 dinara. – Datum:  29. decembar 2017.

Odluka o plaćanju duga Zeromax-u

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – Dragana Popović Sandra Gvozdenović Srđan Karanović Igor Zlatar Sara Panić Sanda Martinović Nikola Bubalo Željko Đukanović Dragana Stefanović Milovan Mosur –  donosi Odluku da se plati Zeromaxu zaostali dug zgrade Neven B u iznosu od 11 118 dinara. – Datum:  27. decembar 2017.

Odluka o plaćanju hostinga website-a

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: –  1.Branko Simonović 2.Sandra Gvozdenović 3.Igor Zlatar 4.Nikola Bubalo 5.Dragana Popović 6.Željko Đukanović 7.Srđan Karanović 8.Sara Panić 9.Sanda Martinović 10.Dragana Stefanović 11.Milovan Mosur – donosi Odluku da se plati 5139 dinara za godišnji hosting website-a zgrade. – Datum:  18. decembar 2017.