Kako funkcioniše sistem održavanja u Belvilu?

FINANSIRANJE:


Novac za plaćanje usluga održavanja prikuplja se svakog meseca od vlasnika nekretnina koji imaju zakonsku obavezu da redovno učestvuju u troškovima održavanja.

Iznos novca koji vlasnici nekretnina uplaćuju na tekući račun stambene zajednice određen je odlukom skupštine stambene zajednice i trenutno za naš ulaz iznosi:

 • 21,5 eur za tekuće održavanje i naknadu upravniku
 • 0,14 eur/m2 za investiciono održavanje (rezervu)
 • 3,5 eur za parking mesta na otvorenom parkingu


Sve uplate i isplate novca u vezi stambene zajednice se uvek obavljaju isključivo preko tekućeg računa stambene zajednice zato što se tako omogućava precizna kontrola prometa novca na osnovu svakodnevnih izvoda iz banke koje primaju firme za menadžment i računovodstvo i svi zainteresovani stanari.


Firme koje pružaju usluge održavanja dostavljaju svoje fakture stambenoj zajednici, odnosno menadžmentu koji zastupa stambenu zajednicu. Na osnovu primljenih faktura menadžment priprema naloge za prenos novca sa računa stambene zajednice na račune firmi koje su dostavile fakture, zatim upravnik stambene zajednice potpisuje i overava te naloge za prenos novca i potom menadžment nosi te potpisane i overene naloge u banku na izvršenje. 


Za sve isplate novca sa računa stambenih zajednica postoje fakture i odgovarajuće odluke.


Ovakav način rada gde se nikada ne koristi gotovina i gde više pravnih lica kontroliše promet novca stambenih zajednica primenjuje se u Belvilu od nastanka naselja.


Nažalost mnogi stanari pogrešno misle da oni njihov novac uplaćuju direktno na račun firme koja pruža uslugu menadžmenta, međutim to se u Belvilu nikada nije radilo, već se novac stanara uplaćuje isključivo na tekući račun stambene zajednice odakle se potom vrši prenos novca ka pružaocima usluga na osnovu dostavljenih faktura.


USLUGE:


Sistem održavanja u naselju Belvil obuhvata sledeće vrste usluga:

 • Menadžment
 • Računovodstvo
 • Tehničko održavanje
 • Održavanje čistoće
 • Održavanje zelenila
 • Obezbeđenje


Predmeti održavanja su objekti koji pripadaju jednoj stambenoj zajednici (sve unutar jednog stambenog ulaza) i objekti koji su zajednički za više stambenih zajednica (sve van stambenog ulaza, a nalazi se na parceli).


Na našoj parceli nalazi se 6 stambenih zajednica i one zajednički održavaju zajedničke delove parcele kao što su:

 • pešačke zone
 • zelenilo
 • parking između zgrada
 • dizel agregat
 • PP centrala
 • itd.


Svi ovi zajednički objekti, način i dinamika (program) njihovog održavanja kao i postupak donošenja odluka o zajedničkim delovima parcele su definisani u Sporazumu skupština na parceli.


Usluga obezbeđenja se takođe smatra zajedničkom uslugom zato što je jedna stambena zajednica (ili nekolicina) teško mogu priuštiti usled velike skupoće (trenutno preko 30% ukupnih troškova stambene zajednice ide na obezbeđenje).



Zahvaljujući sistemu održavanja u naselju Belvil nekretnine i nakon 10 godina drže izuzetno visoke cene i stoga je veoma važno da se ovaj sistem očuva kroz redovno plaćanje troškova održavanja.