Problem sa energetikom

Rano jutros konstantovan je problem u tehničkoj prostoriji zgrade na osiguračima potrošnje zajedničke struje tako da trenutno ne rade čitači tagova na ulazima, svetlo u hodnicima i telekomunikacije. Upućen je poziv firmi SAAS da otkloni kvar tako da se očekuje njihov dolazak.