Izjednačene cene održavanja za stanove i lokale

U skladu sa novim Zakonom o stanovanju, na sednici skupštine stambene zajednice “Neven B” održane 1. marta 2018.  doneta je odluka o novim cenama održavanja za stanove i lokale, a koje će se primenjivati od 1.3.2018. :   17,7 eur za tekuće održavanje i naknadu upravniku plus 0,04 eur/m2 za rezervu skupštine (investiciono održavanje)   Cena održavanja za garažu i otvoreni parking ostaje ista, odnosno:   8 eur za garažno mesto/boks 3,5 eur za parking mesto na OP   Obračunski

Odluka o plaćanju faktura ka Flux Technology

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: – 1.Dragana Popović 2.Dragana Stefanović 3.Sanda Martinović 4.Sandra Gvozdenović 5.Igor Zlatar 6.Milovan Mosur – donosi Odluku da se plate fakture Flux Technology za izvršene popravke u ulazu, garaži i na otvorenom parkingu u ukupnom iznosu od 14022 dinara. – Datum:  29. decembar 2017.

Odluka o plaćanju duga Zeromax-u

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – Dragana Popović Sandra Gvozdenović Srđan Karanović Igor Zlatar Sara Panić Sanda Martinović Nikola Bubalo Željko Đukanović Dragana Stefanović Milovan Mosur –  donosi Odluku da se plati Zeromaxu zaostali dug zgrade Neven B u iznosu od 11 118 dinara. – Datum:  27. decembar 2017.

Odluka o plaćanju hostinga website-a

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: –  1.Branko Simonović 2.Sandra Gvozdenović 3.Igor Zlatar 4.Nikola Bubalo 5.Dragana Popović 6.Željko Đukanović 7.Srđan Karanović 8.Sara Panić 9.Sanda Martinović 10.Dragana Stefanović 11.Milovan Mosur – donosi Odluku da se plati 5139 dinara za godišnji hosting website-a zgrade. – Datum:  18. decembar 2017.

Odluka o kupovini nosača za bicikle

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Branko Simonović 2.Dragana Popović 3.Srđan Karanović 4.Nikola Bubalo 5.Sanda Martinović 6.Sandra Gvozdenović 7.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati 40 000 dinara za kupovinu i montažu 20 nosača za bicikle. – Datum:  24. novembar 2017.

Odluka o zameni pozivnog dugmeta lifta

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – Sandra Gvozdenović Branko Simonović Dragana Popović Srđan Karanović Nikola Bubalo Sanda Martinović Sara Panić Igor Zlatar Dragana Stefanović Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati 5700 dinara za popravku pozivnog dugmeta desnog lifta u prizemlju. – Datum:  22. novembar 2017.

Odluka o zameni rampi u garaži

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – Sandra Gvozdenović Željko Djukanović Dragana Popović Srđan Karanović Dragana Stefanović Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati 300 evra za kupovinu i montažu 4 nove rampe u garaži. – Datum:  15. oktobar 2017.

Odluka o kupovini APA baterija

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:  – 1.Branko Simonović 2.Dragana Popović 3.Sanda Martinović 4.Igor Zlatar 5.Djukanović Željko 6.Srđan Karanović 7.Sandra Gvozdenović 8.Dragana Stefanović 9.Milovan Mosur  – donosi Odluku da se plati 60 000 din za kupovinu i postavljanje APA baterija. – Datum:  6. oktobar 2017.

Odluka o zameni znakova NEVEN na zgradi

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: Branko Simonović Srđan Karanović Sara Panić Sanda Martinović Dragana Stefanović Nikola Bubalo Sandra Gvozdenović Dragana Popovic Milovan Mosur donosi Odluku da se plati 191 eur za postavljanje nova dva znaka neven umesto izbledelih znakova na zgradi. – Datum:  5.jul 2017.

Odluka o plaćanju duga Beovrtu

Savet ulaza na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza: Dragana Stefanović Dragana Popović Sandra Gvozdenović Željko Đukanović Branko Simonović Srđan Karanović Nikola Bubalo Igor Zlatar Milovan Mosur donosi Odluku da se plati 36136 dinara Beovrtu na ime duga iz 2016. godine Datum:  28.jun 2017.