Promena cena održavanja za stanove i lokale

Nadležno ministarstvo za oblast stanovanja dalo je 7. decembra 2017. uputstvo o načinu određivanja cena održavanja za stanove i poslovne prostore u zgradama gde je postavljen upravnik od strane opštine i tu je navedeno da se cena održavanja za stan i poslovni prostor određuje na isti način, za razliku od starog zakona koji je izričito zahtevao da vlasnici poslovnih prostora plaćaju skuplje održavanje do 4x u odnosu na vlasnike stanova.   Nakon što je u našoj zgradi izabran novi upravnik, održaće

Izabran je novi upravnik stambene zajednice “Neven B”

Na sednici skupštine stambene zajednice “Neven B” održane 6. decembra 2017. za upravnika je izabran Branko Simonović.   Takođe na ovoj sednici doneta je i odluka da se upravniku isplaćuje mesečna naknada u bruto iznosu od 150 evra.   Na osnovu ove odluke skupštine izvršen je upis stambene zajednice i upis upravnika u Registar stambenih zajednica koji vodi Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske opštine Novi Beograd, a ovde se može videti Resenje o registraciji .   Stambena zajednica “Neven