Odluka o popravci ulaznog stepeništa u garažu

Savet ulaza  na osnovu dobijenog ovlašćenja od Skupštine stanara i dobijenih saglasnosti sledećih članova Saveta ulaza:   1. Dragana Popović 2. Srđan Karanović 3. Igor Zlatar 4. Nikola Bubalo 5. Dragana Stefanović 6. Sandra Gvozdenović 7. Sanda Martinović 8. Milovan Mosur   donosi Odluku da se plati sa računa zgrade 195 evra + pdv za popravku ulaznog stepeništa u garažu G4. Datum: 12. septembar 2017.

Savet ulaza (prava i obaveze)

U cilju bržeg rešavanja problema u zgradi i naselju, a na osnovu Odluka skupštine stanara SZ “Neven B” od 27.10.2016. , 13.2.2017. , 20.4.2022. i 29.12.2022. formirana je komisija pod nazivom “Savet ulaza”  koja trenutno broji 11 članova: Branko Simonović Dragana Stefanović Željko Đukanović Ibro Ibrahimović Igor Zlatar Milovan Mosur Nikola Bubalo Olivera Beuković Sanda Martinović Sara Panić Srđan Karanović Članovi Saveta ulaza mogu da budu jedino stanari (uključujući lokale) koji redovno plaćaju troškove održavanja stambenoj zajednici čime iskazuju poštovanje